Neuroresearch/Eyetracking

Atunci când metodele tradiţionale de cercetare nu pot să ofere suficientă profunzime sau să ateste clar anumite rezultate, o cercetare de tip eye tracking ne poate oferi date concrete despre modul în care consumatorul intră în contact cu un anumit produs, website, display sau o anumită publicaţie, prin observarea şi măsurarea comportamentului vizual al acestuia. Integrarea într-o metodologie complexă de cercetare a datelor de eye tracking şi a interviurilor calitative clasice, oferă o investigare exhaustivă a unui subiect.

Pentru mai multe detalii în ceea ce privește cercetarea de tip Eye Tracking vă rugăm să ne contactați.