Interviu in-home

Abordarea este asemănătoare cu cea a interviului în profunzime însă are o componentă etnografică mult mai puternică. Discuţia are loc la domiciliul participantului, cu scopul de a culege date despre stilul de viaţă al acestuia şi de a-l observa în mediul său natural. Se pot organiza chiar întâlniri in-home cu mai mulţi participanţi, la cerere (cooking sessions, inhome focus grip, etc.).

These ideas can help you make your very first essay a lot easier to write and more desired to read.