Metode de cercetare

1. Cercetarea calitativă

Cercetarea calitativă de marketing este utilizată nu atât pentru obţinerea de date semnificative din punct de vedere statistic cât pentru investigarea în profunzime a consumatorilor: valori si stiluri de viaţă, percepţii faţă de anumite subiecte sau produse, atitudini fată de anumite subiecte de interes. Cercetarea calitativă poate fi asociată cu cercetarea cantitativă (anterior acesteia pentru dezvoltarea ipotezelor de testat sau la finalul acesteia pentru testarea amănunţită a rezultatelor sau a strategiilor clientului) sau de sine stătătoare pentru înţelegerea percepţiilor, sentimentelor, opiniilor, atitudinilor consumatorilor faţă de un anumit aspect de interes pentru client. Rezultatele cercetării calitative sunt informaţii de conţinut, complementare cu cele numerice/statistice oferite de cercetarea cantitativă.

2. Cercetarea etnografică

Abordare exploratorie ce presupune investigarea în profunzime a consumatorului în mediul acestuia de viață sau în mediul online, cu ajutorul rețelelor sociale. Are avantajul de a fi cea mai realistă și abordare, deoarece analizează consumatorul în mediul său natural și oferă insight-uri importante despre comportamentele acestuia de cumpărare și consum.

Principalele instrumente de cercetare etnografică sunt in-home visits, jurnale clasice sau online, shopping trips, cooking sessions. Pentru atingerea obiectivelor specifice ale clienților noștri putem construi instrumente de cercetare etnografică customizate.

3. Cercetarea cantitativă 

Cercetarea cantitativă de marketing este utilizată pentru a cuantifica mărimea unor fenomene sau stări de lucruri în piaţa din care face parte un serviciu sau produs. Se bazează pe tehnici şi metode statistice bine definite, în a căror efectuare se aplică proceduri stricte. Pentru a obţine date cantitative valide cu referire la diverse piețe sau percepțiile consumatorilor, este necesară construcția de eşantioane reprezentative care să reflecte sută la sută (sau în limitele unei erori admisibile) populaţia totală supusă studiului.

  • Tipuri de abordare: PAPI (paper and pencil interview), CATI (computer assisted telephone interview), Central location test
  • Tipuri de analiza: Conjoint analysis/choice moddeling, Niches and Gaps analysis, Discriminat analysis, Cluster analysis, Multivariate analysis, Segment analysis, Pattern analysis

4. Neuroresearch/EyeTracking

Atunci când metodele tradiţionale de cercetare nu pot să ofere suficientă profunzime sau să ateste clar anumite rezultate, o cercetare de tip eye tracking ne poate oferi date concrete despre modul în care consumatorul intră în contact cu un anumit produs, website, display sau o anumită publicaţie, prin observarea şi măsurarea comportamentului vizual al acestuia. Integrarea într-o metodologie complexă de cercetare a datelor de eye tracking şi a interviurilor calitative clasice, oferă o investigare exhaustivă a unui subiect.

Pentru mai multe detalii în ceea ce privește cercetarea de tip Eye Tracking vă rugăm să ne contactați.