Cercetare cantitativă

Cercetarea cantitativă de marketing este utilizată pentru a cuantifica mărimea unor fenomene sau stări de lucruri în piaţa din care face parte un serviciu sau produs. Se bazează pe tehnici şi metode statistice bine definite, în a căror efectuare se aplică proceduri stricte. Pentru a obţine date cantitative valide cu referire la diverse piețe sau percepțiile consumatorilor, este necesară construcția de eşantioane reprezentative care să reflecte sută la sută (sau în limitele unei erori admisibile) populaţia totală supusă studiului.

  • Tipuri de abordare: PAPI (paper and pencil interview), CATI (computer assisted telephone interview), Central location test
  • Tipuri de analiza: Conjoint analysis/choice moddeling, Niches and Gaps analysis, Discriminat analysis, Cluster analysis, Multivariate analysis, Segment analysis, Pattern analysis