Instrumente si tehnici

 Instrumente

Special Instruments Division

SID este o selecție de scale de marketing consacrate, dezvoltate de specialiști în domeniu recunoscuți la nivel internațional, pe care le punem la dispoziția clienților noștri pentru a le oferi acestora o perspectivă cât mai corectă și validă asupra a diverse aspecte ce țin consumator, brand sau comunicare. Aplicate individual sau în module customizate pentru a atinge obiectivele specifice ale studiului, aceste instrumente pot fi utilizate pentru a completa ori susține informațiile obținute din cercetarea calitativă sau ca module orbitale în cadrul cercetărilor cantitative

Exemple de Instrumente SID

Tehnici proiective

Principiul care stă la baza tehnicilor proiective este acela că individul căruia i se cere să descrie o realitate definită ambiguu va utiliza în acest demers de operaţionalizare valori, atitudini şi experienţe personale.

Indivizii nu sunt receptori pasivi, ei interpretează lumea utilizând ca filtru interpretativ propria lor imagine despre aceasta. Pe baza acestei realităţi psihologice putem afirma că brandul/reclama/produsul generează gânduri sau “cogniţii”. ‚

Tehnicile proiective sunt materiale de stimulare sau provocare a proiecţiei, care ajută indivizii să îşi exteriorizeze stările interne sau cogniţiile construite în legătură cu un anumit brand/reclamă/produs etc.

Cu cât subiectul (realitatea) este mai vag, cu atât cel ce descrie relevă mai mult despre propria personalitate.

În portofoliul D&D Research există diferite de astfel de tehnici ce pot fi adaptate în funcţie de obiectivele specifice ale fiecărui studiu. O parte dintre aceste tehnici sunt materiale deja bine cunoscute: tehnica asocierilor libere, Instrumentul bulei verbale sau completarea de scenarii, pe când altele sunt dezvoltate de către specialişti companiei noastre.

Exemple de tehnici proiective